Contact met dieren

Dieren maken contact met ons en hebben een taal die voorbij woorden gaat. En meer gaat over intentie en frequentie.
Lees verder

Dieren maken contact met ons en hebben een taal die voorbij woorden gaat. En die meer gaat over intentie en frequentie.

Een tijd geleden liep ik naar de voordeur van het huis van een goede vriend van mij. Op de vensterbank van het voorraam werd ik opgewacht door een wat onrustige kat. Het was de kater Nico die ik wel eens vaker had ontmoet bij een bezoek aan die vriend.

Ik verbond me met hem, wat heel vanzelf gaat en voelde dat hij onrustig was en ongelukkig.Toen die vriend zijn huisdeur voor me opende, begon hij vrijwel direct over zijn kater. Dat hij iets met mij wou bekijken in relatie tot zijn kater Nico.

Inmiddels op de bank zittend, kwam de kat mij begroeten. Ik voelde dat hij een groot (onvervuld) verlangen had naar warmte, liefde en aandacht en in concreto dat hij vaker bij zijn baasje op schoot wou liggen. Zijn baasje vertelde dat ze vaak een soort van “ruzie” hadden over wie op schoot mocht.. de laptop of de kat.. Op basis hiervan adviseerde ik hem vaker de kat dan de laptop op schoot te nemen, voor zijn werkzaamheden op de laptop iets anders te verzinnen, een ander moment waar zijn kater geen last van zou hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Toen ik een aantal weken later weer op bezoek kwam, bleek de kater rustiger en meer liefdevol (aanhalig) te zijn geworden. Een mooi resultaat vind ik. En een mooie samenwerking ook.

Om contact te krijgen is het goed helder hebben van de naam van het dier. Zo nodig uitgeschreven. Daarnaast is een scherpe kleurenfoto van het dier behulpzaam.

Dieren spreken niet onze taal van zinnen en woorden maar reageren wel op intenties en dus op de lading van de gebruikte taal. Ze reageren op de non-verbale kanten van de communicatie…zoals toonhoogte….snelheid van de gesproken woorden…beweging…is er stress…..boosheid….verdriet…. Dieren reageren op de trilling ofwel de frequentie van het gesproken woord…Ze zijn erg gevoelig voor intenties. Ze hebben emoties en verlangens waarmee contact gemaakt kan worden…ze zijn heel sfeergevoelig…voelen de emoties en behoeften van het baasje aan en reageren daarop door bijvoorbeeld voor het baasje te gaan zorgen of bij hem of haar te zijn als er verdriet of zorgen zijn…ook met overleden dieren kan ik contact maken als je dat wilt. Ook daarbij zijn een foto (liefst in kleur) en een naam noodzakelijk.