Zielscontact overledenen

Mocht je belangstelling hebben om via mij contact te maken met een overledene die dichtbij je stond, dan wil ik je graag bijstaan.
Lees verder

Toen mijn dierbare nicht in 2022 aan het eind van dat jaar overleed…ging er een nieuwe wereld…namelijk de geestenwereld…voor mij open. 

Kort voordat ze stierf was ik nog bij haar en hadden we het over haar naderende sterven. Ik vroeg haar me een teken te geven, dat het goed met haar was, als ze heengegaan was. Dit wou ze doen. 

De uitvaartdienst vond plaats in een mooie oude kerk. Er was veel verdriet, ook bij mij en de sfeer was uitermate liefdevol…zoals er over haar gesproken werd alleen al… wat met zoveel liefde en erkenning gebeurde…

Tijdens de dienst hoorde ik haar stem… die ik uit duizenden herken…door haar licht Rotterdams accent….waarbij ze vrolijk en vredevol klonk en zo anders dan bij haar leven toen ze veel lijden en zorgen ervoer.

Ik besefte op dat moment: ze is bij mij en ze is niet echt dood en daarbij.. ze wil contact met mij en ze wil me iets vertellen. De geestenwereld opende zich voor mij en dat maakte me blij. Beseffend ook dat ik hier mensen mee kon gaan ondersteunen. Door mijn groeiproces waren mijn innerlijke zintuigen zoals helderziendheid en helderhorendheid al meer open gegaan, wat hierbij behulpzaam was.

In de tijd erna kwam het geregeld voor dat ik me op verzoek mocht verbinden met een overledene. En wat ik doorkreeg meestal via innerlijke beelden en soms via evaringen, emoties in mijn lichaam…raakte vaak mensen in hun hart… waardoor ze bij hun verdriet kwamen en soms dingen anders konden gaan zien. Ook beseften ze soms dat de overledene nog steeds bij hun was. Waar ze zich vaak getroost in voelden. En inderdaad het weten dat we eeuwig leven….als je dat echt tot je door laat dringen en je daar “bewijs” van krijgt….is dat een intense ervaring waar je eerder misschien nooit zo bij stilgestaan had….

Mocht je belangstelling hebben om via mij contact te maken met een overledene die dichtbij je stond, zijn een aantal dingen van belang:

Soms lukt het wel en soms lukt het mij minder goed om contact te maken. Ik geef ook geen garantie. Er zijn een aantal dingen die behulpzaam kunnen zijn. Zorg als vrager zo goed als je kunt voor een open mind en een open hart zodat de overledene een zo groot mogelijk palet aan contactmogelijkheden heeft. Sta nergens verbaasd van kijken. Een overleden naaste kan zich o.a. melden door een koude luchtstroom, knipperen van kaarsen of lichten, iets omgooien bijvoorbeeld een specifieke fotolijst. 

Maar ook een speciaal muziekje of liedje zonder dat de radio aanstaat en wat je dus met innerlijke oren hoort, kan een teken van contact zijn.

Behulpzaam bij het krijgen van een goede verbinding kunnen het meenemen van een goede foto van de overledene zijn maar ook het hardop uitspreken van de voor- en achternaam werkt meestal goed.