Runenlegging

Hoe werkt een runenlegging? Op beurzen laat ik de cliënt meestal afzonderlijk van elkaar drie runen trekken. Één voor de het verleden, één voor het heden en één voor de toekomst.
Lees verder

Runen zijn hele oude schriftekens die met name in Scandinavie ook door de Vikingen werden gebruikt. De runen werden eerst als schrijftaal gebruikt. Later werden de runen steeds meer gebruikt om de toekomst te voorspellen of om “waar te zeggen”.

Het woord rune is afgeleid van het woord Runa wat geheim betekend.

Net als bijvoorbeeld Oshokaarten of andere tarotkaarten kunnen runen gebruikt worden als orakel. De verschillende runen kunnen informatie aan het licht brengen die anders in het verborgene was gebleven. Je kunt ze zien als symbolieken en als wegwijzers die de mist in jou kunnen laten optrekken en je verhelderende inzichten kunnen geven.

Het energielezen zoals ik dat doe, heeft door de symbolieken die ik waarneem, naar mijn idee veel verwantschap met de symboliek van de runentekens.

Het zijn er 25 in totaal waarbij elke rune een eigen betekenis heeft. Sommigen zeggen 24 omdat ze de blanko rune daarbij weglaten. Ik gebruik hem wel omdat hij een heel eigen betekenis heeft in het geheel van de runen.

Op internet is veel informatie over runen te vinden.

Hoe werkt een runenlegging?

Op beurzen laat ik de cliënt meestal afzonderlijk van elkaar drie runen trekken. Één voor de het verleden, één voor het heden en één voor de toekomst.

Telkens wordt de getrokken rune op het runenkleed geworpen. Waarbij hij op een plek terechtkomt waarover in combinatie met de symboliek van de betreffende rune meestal iets te zeggen valt. Stel hij valt in het “Noorden” dan kan dat bijvoorbeeld in combinatie met de rune Thurisaz betekenen dat bezinning en reflectie voor de persoon in kwestie nodig is. In combinatie met een zandlezing die meestal vooraf wordt gedaan kunnen nog meer zaken aan het licht komen omdat er meerdere perspectieven zijn: de zandlezing op zich, de specifieke runen die gevallen zijn en de plaats op het runenkleed waar ze gevallen zijn. Ben ik enigszins bekend met de persoon, dan zal ik ook deze informatie mee nemen in het totaalplaatje. Hierbij is het van het grootste belang zuiver en vanuit 100% bronbewustzijn te kijken zonder dat egobelangen mee gaan spelen. Dat is sowieso mijn insteek maar zeker bij dit soort situaties waarbij ik de cliënt enigszins of goed ken.