Zandlezing

Een zandlezing kan, zeker wanneer ik dat combineer met een runenlegging, een schat aan informatie opleveren mits de cliënt zich daarvoor openstelt. Soms is het een bevestiging van dat wat de cliënt al wist.
Lees verder

Zand bestaat eigenlijk uit minuscule stukjes steen. Zand heeft een grote vloeibaarheid vergelijkbaar met water. Het kan allerlei vormen aan nemen onder invloed van zee en wind. Die eigenschap van vloeibaarheid en vervormbaarheid vond ik als kind geweldig. Ik genoot er enorm van vroeger als kind in de grote zandbak achter onze flat met zand te spelen. Met grote fantasie bouwde ik met vriendjes dijken en kastelen. Het zand vertaalde onze fantasiewereld in vormen van zand. Zand kan dus vormen vasthouden zo ook de prachtigste sculpturen die sommigen op het strand bouwen.

Wat we stof of stoffelijk noemen, wat zand ook is, is in essentie energie.

Dat geldt voor alle stof. Net als de stenen van een huis de akelige gebeurtenissen energetisch kunnen dragen, zo kan water dat ook (zie Massato Emoto). Ook zand kan kortere of langere tijd een energiedrager zijn. Als een cliënt bij mij een handafdruk plaatst in de bak met zand die ik daarvoor gebruik, kan ik de energie van die handafdruk in het zand lezen. Meestal krijg ik via innerlijke ogen symbolieken te zien die ik vertaal naar de cliënt in begrijpelijke bewoordingen. Dit is het onderdeel energielezen.  Ook kijk ik naar de manier waarop de handafdruk wordt geplaatst…is dat voorzichtig..met terughoudendheid…of stevig met kracht…? Deze informatie koppel ik aan wat ik met innerlijke ogen zie.

Een zandlezing kan, zeker wanneer ik dat combineer met een runenlegging, een schat aan informatie opleveren mits de cliënt zich daarvoor openstelt. Soms is het een bevestiging van dat wat de cliënt al wist.

Hoe gaat een zandlezing?

Je plaatst met beide handen een handafdruk in de bakken zand die ik op beurzen altijd bij me heb. Het zand moet iets vochtig zijn en rul omdat het anders de handafdruk niet goed vasthoudt. Na het plaatsen van de handafdrukken gebruik je een handdoek om je handen zandvrij te maken. Zo zijn er twee handafdrukken ontstaan: de afdruk van de linker hand wat meestal de ontvangende en vrouwelijke hand is en de afdruk van de rechter hand wat meestal de gevende mannelijke hand weergeeft. Als iemand linkshandig is het precies omgekeerd. Dan volgt het proces van het lezen van de handafdruk, zoals ik dat hierboven beschrijf, met mijn fysieke en innerlijke ogen.