Zielscontact..

Zielscontact..

Als ik mij…zoals gisteren…vanuit mijn ziel verbind met de ziel van een ander…betreed ik een heilige ruimte…een heilige ruimte van liefde en licht …van diepe innerlijke vrede en stilte…die zijn gelijke niet kent…
Het vraagt…verkeren op zielsnivo…in dezelfde puurheid en liefde….en een grote mate van zorgvuldige liefdevolle aanwezigheid. Volledig in het hier en nu in mijn lichaam gefocust aanwezig zijn…
Aanwezig zijn in Eenheid…voorbij de dualiteit…voorbij de tweeheid…
Mijn innerlijke zintuigen zoals helderzien, helderhoren en voelen zijn dan vensters op de eeuwigheid…zo kan het gebeuren dat er in een sessie als het ware door mij heen gesproken wordt waarbij ik een kanaal ben. Iets dat gisteren ook gebeurde en waar ik me ongelooflijk rijk en dankbaar bij en over voel …
Ook degenen met wie ik de sessie deed, voelden zich er heel blij mee…
Ik besefte twee dingen vooral na afloop….mijn persoonlijkheid was als het ware aan de kant gestapt…in stilte dienstbaar…er waren geen oordelen, alleen maar liefde…stilte en licht (zien)…
De alertheid op het aanwezig zijn op zielsnivo…is er constant en heeft er constant te zijn. Omdat er vertrekkend vanuit het ego…ook al is dat maar voor een deel…een veel vernauwder en beperkter bewustzijn is.
Daarnaast het doordringende inzicht dat het werken op onstoffelijk nivo….altijd uitwerking heeft op het stoffelijke… Mensen worden hoe dan ook geraakt in hun hart en ziel…misschien onbewust…maar geraakt… omdat het stoffelijke zijn oorsprong en basis heeft in het onstoffelijke…
Hoe het precies in concreto uit werkt weet ik niet…..maar dat er effecten zijn, is voor mij zo helder als glas…

Gerelateerde berichten